MOJCA ANDREJ

Sem Mojca Andrej (dekliško Alešovec), rojena 11. februarja 1973 v Mariboru. Po nekem naključju sem se na Srednji ekonomski šoli v Mariboru izšolala za ekonomskega tehnika. Nato sem si nekaj premislila in se odločila za študij slovenščine in srbohrvaščine na Pedagoški (danes Filozofski) fakulteti Maribor. Danes sem profesorica slovenskega jezika in književnosti. Nekaj časa (10 let) sem poučevala v srednji poklicni šoli; trenutno učim slovenščino in hrvaščino kot neobvezni izbirni predmet na osnovni šoli v Mariboru.

Mojca_Andrej_1