Šolska mediacija: izobrazila sem se za šolsko mediatorko, zato v šoli izvajam mediacijo, na dve leti tudi izobražujem učence za vrstniške mediatorje. K temu spadajo delavnice, dvodnevni delovni tabori, priprave kulturnih dnevov in drugih prireditev na temo mediacije.
Pozitivna disciplina: edinstveno izobraževanje za delo z otroki, svojimi ali šolskimi. Na šoli uvajam nekaj dejavnosti, ki se navezujejo na pozitivno disciplino, vsekakor pa sledim ciljem PD pri pouku. Najbolj se te metode razvijajo pri razredništvu in po določenem času so že vidni uspehi.
NLP Praktik: celoletno izobraževanje za svojo rast in rast vseh, s katerimi sodelujem ali imam z njimi kakršenkoli odnos. Tudi na šolsko polje prinašam določene delavnice z učenci in učitelji, z učenci tudi izvajam nekatere tehnike, ki jim pomagajo pri uresničevanju svojih ciljev.
Pogum: uvajanje podjetnosti v osnovni šoli; krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah.

Spirit Slovenija: Z inovativnostjo in ustvarjalnostjo do podjetnosti

 

Nastopi za učence: učencem 1. in 2. VIO predstavljam svoje avtorske zgodbe za otroke s kamišibajem ali lutkami.